Stoelmassage

Stoelmassage is een activerende en een ontspannende massage.

Bij een stoelmassage gaat het om de verbetering van de lichamelijke conditie en ter voorkoming van werk gerelateerde klachten zoals: RSI, hoofdpijnklachten en stress.

Stoelmassage wordt gegeven op een speciale ergonomische stoel, die je lichaam zo ondersteunt dat je

comfortabel zit.

Het is zeer laagdrempelig omdat de kleding aangehouden kan worden.  Een stoelmassage duurt over het algemeen 20 minuten, maar op verzoek van de klant of opdrachtgever kan het ook wat langer duren.

RSI en KANS

Kans werd voorheen RSI(Repetitive Strain Injury) genoemd. RSI houdt in dat je klachten krijgt door herhaalde belasting. Die vervolgens tot beschadiging kan leiden.

Bij RSI en KANS is er geen sprake van beschadiging, bovendien ontstaat RSI/KANS niet alleen door herhaalde belasting. Er zijn meerdere factoren die KANS-klachten kunnen veroorzaken.

Om verwarring te voorkomen en om betere diagnoses te kunnen stellen, is daarom de term RSI veranderd in KANS.

KANS(klachten aan de arm, nek en schouder)

Kans is een verzamelnaam voor klachten aan de arm, nek en schouder. Kans benaming wordt gebruikt voor de klachten, pijn, stijfheid, krachtverlies. En tintelingen in het gebied van de nek tot aan de hand kunnen geven.

Ongeveer 1 op de 4 werknemers blijkt last te hebben van lichamelijke klachten, die verband houden met kans.

Kans- klachten hebben een sluipend begin en worden geleidelijk erger, als er niets gedaan wordt aan de oorzaak.

Deze klachten hebben grote beperkingen in zowel werk als privé omgeving met zich meebrengen. 

Kans is in te delen in specifieke en aspecifieke klachten. Specifieke klachten zijn bv: de tennisarm, de golf arm, het thoracic outlet syndroom(TOS) of een peesontsteking.

Wanneer er geen duidelijke diagnose te stellen is, dan spreken we van aspecifieke klachten.

Oorzaken van KANS

Bij KANS is er meestal sprake van overbelasting op het werk. Maar ook komen KANS klachten steeds meer voor door intensief smartphone gebruik. KANS kan veroorzaakt worden door:

  • Fysieke belasting: door herhaaldelijke dezelfde beweging te maken kunt u een spier of pees belasten. Eenzijdige bewegingen zorgen ook voor lichaamsklachten, weinig afwisseling in activiteiten.
  • Psychosociale belasting: werkstress bv: een hoge werkdruk of hoge eisen. Daarnaast kan werkstress ervoor zorgen. Dat u langer en intensiever in een verkeerde houding blijft werken, en minder pauzes neemt.
  • Persoonsgebonden factoren: factoren zoals uw conditie en uw instelling motivatie kunnen een rol spelen bij KANS. Als u een mindere conditie heeft dan is de kans groter op KANS klachten. Dan als u een goede conditie heeft. Bent u een perfectionist die zijn of haar werk zeer goed wilt doen. Dan is de kans groter op onbewuste spierspanning. De continue spierspanning kan uiteindelijk voor overbelasting zorgen.       

Effecten van een stoelmassage

Tijdens een stoelmassage worden het hoofd, rug, nek, schouders, heupen, armen en handen behandeld.

 Effecten van stoelmassage:

  • Verminderen van KANS klachten.
  • Ontspanning en werk stress vermindering.
  • Ontspanning van de hersenen.
  • Energieker voelen
  • Verbeteren van de bloedsomloop.
  • Verminderen van schouder, nek en hoofdklachten
  • Minder ziekteverzuim

Werkwijze:

Vooraf wordt een korte anamnese afgenomen, om er een beeld te krijgen van de algemene gezondheid van de cliënt. 

Na de anamnese wordt de massagestoel ingesteld, want het is belangrijk dat de cliënt comfortabel zit in de juiste houding. Stoelmassage is techniek waar gebruik wordt gemaakt van acupressuur drukpunt massage, hierdoor worden

blokkades uit de meridianen(energiebanen) van het lichaam opgeheven. Er worden ook westerse massagetechnieken gebruikt tijdens de stoelmassage. Bij stoelmassage gaat het om de verbetering van de lichamelijk conditie en voorkoming van werk gerelateerde klachten zoals: RSI, hoofdpijnklachten en stress.

Ik geef stoelmassages aan bedrijven, evenementen en verzorgingstehuizen. Maar als u aan huis werkt is het ook mogelijk om thuis een stoelmassage te ontvangen.

Heeft u interesse in een stoelmassage of wilt u meer informatie weten stuur dan een mail naar:

info@prm-oplocatie.nl

Fiscale voordelen stoelmassage

Met ingang van 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht. Deze regeling vervangt de oude regeling van de belastingdienst die de vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel regelt. De werkkostenregeling 2011 brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.
In de nieuwe regeling van de belastingdienst mag u als werkgever uw personeel tot een maximum van 1,2% van de totale fiscale loon (vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen. Het is niet langer noodzakelijk om deze vergoedingen per werknemer bij te houden, dat kan bedrijfsbreed.

Een stoelmassage wordt in de werkkostenregeling 2011 gezien als arbovoorziening. Arbovoorzieningen behoren tot de ‘nihil’ waardering en gaan niet ten koste van het forfait van 1,2%. Stoelmassages kunnen op grond hiervan onbeperkt worden verstrekt aan de werknemers. Zie ook de site van de belastingdienst.

Stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije ARBO-verstrekking:

1. Werkgever heeft een ARBO-plan.
2. De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat ARBO-plan.
3. De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats.
4. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
5. Er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon (eventueel verminderd met een werknemersbijdrage).